Kinh Tế

Phấn đấu hết năm 2019, Vĩnh Phúc có 100% số xã đạt chuẩn NTM

Thứ Hai, 25/06/2018

Đây là kế hoạch thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ký ban hành ngày 18/6/2018.

Theo đó, hết năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2020, có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Lập kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ các công trình xây dựng NTM hàng năm; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng công trình trong xây dựng NTM và đầu tư dự án mới.

Đối với các huyện chưa đạt chuẩn NTM, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự tham gia tích cực của nhân dân.

Ngoài ra, thành viên BCĐ tỉnh; các sở, ban, ngành được phân công thực hiện các nội dung, tiêu chí NTM hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí; kịp thời chỉ đạo, giải quyết hoặc kiến nghị với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: