Kinh Tế

Hơn 83% rác thải ở huyện Lập Thạch được thu gom, xử lý

Thứ Tư, 08/07/2020

Theo thống kê, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Lập Thạch hiện nay khoảng 900 tấn/tháng. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Toàn huyện có 20 đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó, có 10 HTX dịch vụ môi trường, 9 tổ vệ sinh môi trường. Riêng xã Văn Quán và thị trấn Lập Thạch đã tiến hành giao khoán việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt cho doanh nghiệp.

Huyện cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư ITC Hà Nội đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp tại xã Bàn Giản với diện tích 3 ha, xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại xã Xuân Hòa với diện tích 10,3 ha.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của mỗi người dân trong việc phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình và khu dân cư, đến nay, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 83,2% (vượt kế hoạch đề ra).

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: