Kinh Tế

Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông tăng 10% so với cùng kỳ

Thứ Hai, 06/07/2020

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính với tổng số 144 bưu cục, điểm phục vụ; 5 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại; 5 nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, tích cực mở rộng mạng lưới, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc và thu hút khách hàng. 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ước đạt 950 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Với mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2020, thời gian tới, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục triển khai dự án đầu tư hạ tầng thông tin - truyền thông thiết yếu và hệ thống thông tin làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2020- 2025; đánh giá công tác thử nghiệm hệ thống truyền thanh không dây tại 1 xã trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất các nội dung triển khai tiếp theo cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Tích cực phát triển đội ngũ tiếp thị, bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động bưu chính, viễn thông, phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Mai

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: