Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Hơn 92% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Thứ Sáu, 03/07/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và bộ phận “một cửa” 28 xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường đã tiếp nhận, giải quyết gần 82.000/86.673 hồ sơ của tổ chức, cá nhân, đạt 94,6% hồ sơ phải giải quyết, trong đó: Gần 80.500 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 92,9%; hơn 1.500 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 1,7%; 4.689 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 5,4%.

Số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nguyên nhân là do số lượng hồ sơ lĩnh vực này phát sinh nhiều, cán bộ thẩm định giải quyết hồ sơ ít, trình độ không đồng đều dẫn đến nhiều hồ sơ không đảm bảo đúng thời gian thực hiện theo quy định.

Công tác phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều hồ sơ phải làm đi làm lại.

Huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND tỉnh có chính sách biệt phái cán bộ đến làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện vì hiện nay, công chức trực tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được các cơ quan, đơn vị cấp huyện cử đến làm việc nên việc tổ chức thực hiện tại bộ phận một cửa cấp huyện gặp nhiều khó khăn, khó theo dõi, đôn đốc hồ sơ TTHC quá hạn, khó ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích vào tiếp nhận, trả hồ sơ TTHC...

Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: