Kinh Tế

Toàn tỉnh xây dựng, cải tạo được gần 340 km cống, rãnh thoát nước thải

Thứ Tư, 24/06/2020

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”.

Cùng với sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo được gần 340 km cống, rãnh thoát nước thải. Trong đó, các huyện xây dựng được nhiều như Vĩnh Tường (76 km, nhiều nhất tỉnh), Lập Thạch (53 km), Bình Xuyên (45,7 km), Yên Lạc (43,7 km), Tam Dương (40,7 km).

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng 618 km cống, rãnh thoát nước tại các khu dân cư.

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: