Kinh Tế

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020

Thứ Tư, 24/06/2020

Năm 2019, kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ 17 với tổng số 66,75 điểm, tăng 2,2 điểm nhưng giảm 4 bậc so với năm 2018,thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá. Trong đó, một số chỉ số thành phần giảm mạnh cả về thứ hạng và điểm số, hoặc có cải thiện nhưng ở thứ hạng thấp.

Để đạt mục tiêu nằm trong tốp 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 101 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần; tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp và điểm số thấp. Phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các địa phương, ứng dụng chữ ký điện tử (chữ ký số) đối với các TTHC liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với một số TTHC. Thực hiện công khai minh bạch các thông tin quy hoạch, các quy định pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các thông tin doanh nghiệp quan tâm. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, TTHC thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

UBND tỉnh giao Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục duy trì tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc; nghiên cứu, phối hợp với VCCI đề xuất UBND tỉnh kế hoạch triển khai lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, sự năng động, sáng tạo và thái độ công tác của các sở, ban, ngành và địa phương để đánh giá, xếp hạng Chỉ số năng lực điều hành (DDCI) đối với các sở, ban của tỉnh và UBND cấp huyện trong năm 2020.

Lâm Hải


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: