Kinh Tế

Vốn DDI đầu tư vào các khu công nghiệp tăng hơn 9 lần

Thứ Tư, 02/05/2018

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tháng 4/2018, các khu công nghiệp tỉnh đã thu hút 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư gần 26 triệu USD và trên 16 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 13,5 triệu USD và trên 80 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, các khu công nghiệp tỉnh đã thu hút 16 dự án FDI mới và 9 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 84 triệu USD, đạt 31% kế hoạch năm; 3 dự án DDI mới và 1 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 183 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017.

Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai các thủ tục cần thiết để chuyển đổi từ Cụm công nghiệp Đồng Sóc lên thành Khu công nghiệp Đồng Sóc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: