Kinh Tế

Hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi

Thứ Ba, 24/04/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 802/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện dự án xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 (phân kỳ đầu tư năm 2018).

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả nghiệm thu thực tế về nội dung, số liệu thực hiện hỗ trợ theo quy định; quá trình triển khai có thể điều chuyển thực hiện về chỉ tiêu số lượng hạng mục hỗ trợ giữa các địa phương phù hợp nhu cầu thực tế; đảm bảo việc hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định, đạt hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2018 trên 18.600 triệu đồng, trong đó: Hơn 1,6 tỷ đồng làm đệm lót sinh học, hơn 15 tỷ đồng làm hầm biogas, 1 tỷ đồng làm bể lọc sục khí... và các chi phí khác. Nguồn vốn được cấp từ khoản kinh phí thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thuộc sự nghiệp kinh tế trong dự toán năm 2018.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các địa phương làm tốt công tác rà soát, thẩm định, đánh giá các hộ chăn nuôi đăng ký, đạt tiêu chuẩn được hỗ trợ.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: