Kinh Tế

Đề xuất nâng mức dư nợ vay của ngân sách TP Hà Nội

Thứ Năm, 19/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ nguồn Chính phủ và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Hiện, Luật Ngân sách nhà nước quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 60% thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Sau khi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19-5-2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đối với TP Hà Nội, theo đó quy định mức dư nợ vay của TP Hà Nội không quá 70% thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Với quy định này, theo dự toán ngân sách năm 2018 đang trình Quốc hội mức dư nợ vay tối đa của thành phố là 65.660 tỷ đồng (ước dư nợ vay của thành phố đến ngày 31-12-2017 khoảng 14.815 tỷ đồng, bằng khoảng 23% mức dư nợ vay cho phép). Nếu nâng mức dư nợ vay lên 90%, tính theo dự toán năm 2018, dư nợ vay tối đa của thành phố khoảng 84.420 tỷ đồng, tăng 18.760 tỷ đồng so với quy định hiện hành.

(Theo http://hanoimoi.com.vn, ngày 19/4/2018)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: