Kinh Tế

Nông dân Phúc Yên hiến hơn 4.100 m2 đất làm đường giao thông

Thứ Năm, 19/04/2018

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội Nông dân Phúc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM; phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã mở 5 lớp tập huấn về xây dựng NTM cho gần 900 hội viên.

Cùng với đó, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp công sức, tiền, ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế…

Đến nay, hội đã huy động hội viên đóng góp được trên 700 triệu đồng; 1.650 ngày công; hơn 460 gia đình hội viên tự nguyện hiến hơn 4.100 m2 đất làm đường giao thông; tham gia làm mới, sửa chữa 37,3 km đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa 350 cầu, cống; khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ môi trường.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: