Kinh Tế

Phúc Yên: Giải ngân hơn 74 tỷ đồng trả nợ xây dựng cơ bản

Thứ Năm, 19/04/2018

Thời gian qua, các cấp, ngành ở thị xã Phúc Yên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm giảm tình trạng nợ đọng trong lĩnh vực đầu tư XDCB.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Phúc Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách bố trí giải ngân trên 74,96 tỷ đồng (chiếm 45,12% vốn kế hoạch năm 2018) để trả nợ các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn. Trong đó, trả cho các công trình đã quyết toán trên 43,6 tỷ đồng; trả khối lượng thực hiện của các công trình chuyển tiếp năm 2017 trên 31,2 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB và thanh toán nợ đọng trong XDCB, Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án XDCB đã hoàn thành; tổng hợp, phân loại các công trình có vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương chủ động lập kế hoạch, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công; trong đó, bố trí một phần vốn để ưu tiên trả nợ XDCB. Tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: