Kinh Tế

Cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Thứ Năm, 19/04/2018

Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thông tin; vận hành hiệu quả Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp- chính quyền”; tổ chức chương trình cà phê doanh nghiệp… thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Xác định cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết 60/NĐ-HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012- 2020; UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch cải cách hành chính.

Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện cho cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi. Ảnh: Chu Kiều

Riêng năm 2017, UBND tỉnh bố trí gần 2,8 tỷ đồng phục vụ cho các hoạt động cải cách hành chính của tỉnh; hỗ trợ kinh phí mua sắm máy vi tính và máy in cho bộ phận một cửa của 102 đơn vị cấp xã để triển khai ứng dụng phần mềm một cửa dùng chung. Hiện, toàn tỉnh có 1.652 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Giai đoạn 2013- 2017, tỉnh công bố mới 1.119 TTHC, sửa đổi bổ sung 407 TTHC, bãi bỏ 640 TTHC, phê duyệt phương án đơn giản hóa 70 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh; cắt giảm 30% thời gian giải quyết các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện.

Đặc biệt, việc UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công với chức năng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số TTHC theo cơ chế “một cửa liên thông” nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, 1.055 TTHC được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 26/12/2017); 1.939 TTHC được đăng tải trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. UBND tỉnh đang đào tạo, hướng dẫn triển khai phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để chính thức đưa phần mềm vào khai thác, sử dụng, làm nền tảng triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Là một trong những ngành có liên quan trực tiếp tới các doanh nghiệp, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định cải cách hành chính là giải pháp quan trọng và hiệu quả để phục vụ doanh nghiệp và người dân được tốt hơn. Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08 về quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm quy định, giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc và trả ngay hồ sơ trong ngày đối với một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có đủ hồ sơ hợp lệ. Giảm 30- 50% cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giải quyết các thủ tục đầu tư qua mạng đối với 100% dự án đầu tư nước ngoài. Cắt giảm trên 50% thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 100% các dự án được chủ động cắt giảm 30- 40% thời gian thẩm định bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành công bố, công khai các chính sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên website của các sở, ban, ngành và website của Trung tâm Hành chính công để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin.

Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin (tình hình kinh tế xã hội, hệ thống hạ tầng và dịch vụ, các chính sách ưu đãi, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh) phục vụ các nhà đầu tư, doanh nghiệp; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh trên trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công bằng 6 thứ tiếng (Việt, Anh, Nhật, Hàn, Nga và Trung) với hơn 500 nghìn lượt truy cập tìm kiếm thông tin; vận hành Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp- Chính quyền”; tổ chức các hoạt động đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; thành lập hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp...

Qua đó, lãnh đạo tỉnh nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành hỗ trợ, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần đưa chỉ số chi phí thời gian có mức tăng hạng và điểm số cao nhất, từ 6,01 điểm năm 2016 lên 7,27 điểm năm 2017, xếp thứ 14/63, tăng 38 bậc so với năm 2016 cho thấy sự quyết tâm lớn của chính quyền trong việc cắt giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến nhà đầu tư. Hết tháng 3/2018, toàn tỉnh có gần 9.000 doanh nghiệp dân doanh, 288 dự án FDI đang sản xuất kinh doanh hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, thu hút và tạo việc làm ổn định cho khoảng 80 nghìn lao động.

Thời gian tới, tỉnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, tiến tới thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; từng bước thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tập trung vào khâu hậu kiểm.

Đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường đối thoại chuyên đề, đa dạng các kênh nắm bắt thông tin từ doanh nghiệp. Có cơ chế giám sát theo dõi đánh giá trách nhiệm, tiến độ của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Mai Liên

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: