Kinh Tế

Toàn tỉnh cấp được gần 245.000 GCNQSDĐ nhóm đất phi nông nghiệp

Thứ Năm, 19/04/2018

Xác định công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có vai trò quan trọng trong công tác quản lý đất đai, góp phần đảm bảo sự thống nhất trong quá trình quản lý của Nhà nước, thời gian qua, ngành TN&MT tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ, trong đó có công tác cấp GCNQSDĐ nhóm đất phi nông nghiệp.

Để thực hiện việc cấp GCNQSDĐ nhóm đất phi nông nghiệp, Sở TN&MT ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ nhóm đất phi nông nghiệp, tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất biện pháp giải quyết các vướng mắc về số liệu, giấy tờ đất đai, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người SDĐ.

Công tác cấp GCNQSDĐ được đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà ở thuận lợi, đúng quy định. Ảnh: Ngọc Lan

Theo hiện trạng diện tích đất phi nông nghiệp, toàn tỉnh cần cấp GCNQSDĐ cho gần 16,7 nghìn ha đất. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp được gần 245.000 GCNQSDĐ nhóm đất phi nông nghiệp, tương ứng hơn 14.000 ha (trong đó, đã cấp 182 nghìn GCNQSDĐ đối với đất ở cho người dân khu vực nông thôn; hơn 57 nghìn GCNQSDĐ đối với đất ở cho người dân khu vực đô thị; hơn 3.600 GCNQSDĐ đối với đất chuyên dùng; hơn 677 GCNQSDĐ đối với các loại đất tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang...).

Kết quả cấp GCNQSDĐ đã tạo cơ sở cho người sử dụng đất quản lý và sử dụng hiệu quả, theo đúng pháp luật; hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện về lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh nói chung còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trong thực hiện Luật Đất đai 2013; giải quyết triệt để những trường hợp còn tồn đọng lâu ngày; hoàn thiện hệ thống hồ sơ và đo đạc bản đồ địa chính các cấp; quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Việt Sơn

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: