Kinh Tế

Hơn 70 ha đất dịch vụ được chi trả cho người dân

Thứ Năm, 19/04/2018

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bàn giao đất cho Nhà nước triển khai, thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, quyết liệt chỉ đạo các địa phương giao đất dịch vụ cho người dân theo đúng kế hoạch đề ra.

Tính đến hết ngày 6/4/2018, các huyện, thành phố của tỉnh đã giao 71,07 ha/131,16 ha, đạt trên 54% diện tích đất phải chi trả. Trong đó, huyện Bình Xuyên 27ha/32,65 ha, đạt 83%; huyện Sông Lô 5,09 ha/7,47 ha, đạt 68,14%; huyện Vĩnh Tường 9,36 ha/15,78 ha, đạt 63,37%...

Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành chức năng, tiến độ giải quyết đất dịch vụ cho người dân vẫn còn chậm, một số huyện kết quả giải quyết đất dịch vụ cho người dân đạt thấp như huyện Tam Đảo 0,74 ha/8,26 ha, đạt 8,95%; huyện Tam Dương 1,8 ha/9,88 ha, đạt 18,21%; huyện Lập Thạch 4,3 ha/12,68 ha, đạt 33,68 %; thành phố Vĩnh Yên 8,2h/20,71 ha, đạt 39,59%...

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: