Kinh Tế

Huyện Tam Dương: Dành hơn 141 tỷ đồng từ ngân sách huyện cho đầu tư công

Thứ Hai, 09/04/2018

Năm 2018, huyện Tam Dương dành hơn 141,4 tỷ đồng tổng từ nguồn ngân sách huyện cho đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn tập trung gần 85 tỷ đồng và gần 57 tỷ đồng là nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư XDCB ngay từ đầu năm. Đợt I/2018, tổng số vốn đầu tư cho các dự án có đủ điều kiện, các dự án chuyển tiếp được thi công theo tiến độ được phê duyệt hơn 126,7 tỷ đồng.

Trong quý I/2018, UBND huyện đã đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới trong năm 2018: Đường QL2C-thôn Cao Hảo, xã Hướng Đạo (Tam Dương); đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông thị trấn Hợp Hòa; Trường mầm non Tam Dương... Đến nay, ngân sách vốn đầu tư đã giải ngân đạt gần 28 tỷ đồng, trong đó, ngân sách huyện hơn 14,6 tỷ đồng và hơn 13,2 tỷ đồng từ ngân sách xã.

Để phân bổ nguồn vốn, đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; tập trung chỉ đạo rà soát công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công của cấp huyện và cấp xã, tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng đất đấu giá, đất dịch vụ, đất tái định cư để huy động nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn; ưu tiên nguồn vốn đầu tư để giải quyết công nợ XDCB, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các công trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng thời gian quy định.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: