Kinh Tế

Dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt hơn 600 tỷ đồng

Thứ Hai, 09/04/2018

Thực hiện chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai cho vay tại 100% số xã trên địa bàn, với tổng dư nợ hết tháng 3/2018 đạt hơn 600 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên đã giúp hàng nghìn hộ gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng cho vay, nhất là tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, đôn đốc hộ vay chấp hành trả nợ gốc, lãi đúng hạn, tham gia gửi tiền tiết kiệm của tổ để tạo nguồn vốn cho vay; phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng một số mẫu thiết kế cho công trình nước sạch, vệ sinh môi trường phù hợp theo từng địa bàn đảm bảo đạt tiêu chuẩn với chi phí hợp lý nhất.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: