Kinh Tế

Thêm 7 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Năm, 05/04/2018

Trong quý I/2018, tại các KCN của tỉnh có thêm 7 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đang hoạt sản xuất kinh doanh hiện nay lên trên 200 dự án, trong đó có gần 170 dự án FDI và hơn 30 dự án DDI, chiếm gần 82% tổng số dự án đầu tư.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN giám sát chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các dự án sau cấp phép; tổng hợp, rà soát, phân loại để theo dõi, kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng triển khai.

Nguyễn HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: