Kinh Tế

Bình Xuyên tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế

Thứ Năm, 05/04/2018

Ngay từ những tháng đầu năm, huyện Bình Xuyên đã tích cực chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện.

Nhìn lại năm 2017, cùng chung bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn, tình hình sâu bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp; giá lợn hơi xuống thấp gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành nông nghiệp....

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, đồng lòng cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất tăng hơn 20%, cơ cấu kinh tế ổn định theo hướng phát triển công nghiệp - xây dựng, tăng giá tỷ trọng dịch vụ. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đạt được mục tiêu đề ra, trong đó, có việc hoàn thành GMPB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, huyện Bình Xuyên xác định mục tiêu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng trưởng một cách hợp lý; đẩy mạnh công tác GPMB nhằm thu hút đầu tư; triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020; nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.

Với huyện Bình Xuyên, việc KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi để thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, là điều kiện tốt để một số dự án đầu tư đã đăng ký đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển. Do vậy, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, của toàn dân sẽ là động lực huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của huyện.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, nhất là các mục tiêu phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm đến nay, huyện Bình Xuyên tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phối hợp với Ban Quản lý KCN và các sở, ban, ngành tham mưu kịp thời giúp UBND tỉnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, nhất là KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, KCN Bá Thiện II, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Huyện chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đưa cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng vào hoạt động; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Hương Canh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp xã Đạo Đức vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong nông nghiệp, tiếp tục triển khai các vùng trồng trọt hàng hóa, xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm, dồn thửa, đổi ruộng áp dụng cơ giới hóa, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tìm hiểu thông tin giá cả thị trường để có kế hoạch đầu tư cho chăn nuôi đúng mức, tránh thua lỗ; tiếp tục triển khai Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện, trong đó, chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát triển các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Hướng đến đô thị loại IV, huyện Bình Xuyên cũng xác định chỉ đạo tốt việc tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đi đôi với việc quan tâm chăm lo đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống cho nhân dân.

Quang HuyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: