Kinh Tế

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2017: Vĩnh Phúc tăng 3 bậc so năm 2016

Thứ Tư, 04/04/2018

Khảo sát PAPI do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên người dân tại 63 tỉnh thành về 6 chỉ số:Thủ tục hành chính công; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; công khai, minh bạch; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công.

Năm 2017 là năm thứ 7 liên tiếp UNDP thực hiện khảo sát PAPI tại Việt Nam. Kết quả PAPI thể hiện đánh giá của người dân thông qua trải nghiệm và cảm nhận của họ về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp.

Kết quả khảo sát PAPI vừa được công bố sáng 4/4/2018 tại Hà Nội cho thấy, Vĩnh Phúc xếp thứ 38/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 3 bậc so năm 2016 nhưng vẫn nằm trong nhóm tỉnh, thành có chỉ số PAPI ở mức trung bình thấp (chỉ số tổng hợp PAPI 2017 không có trong số chia 4 nhóm: Cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và thấp nhất)

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: