Kinh Tế

Quý I năm 2018: Toàn tỉnh trồng mới trên 250 nghìn cây phân tán.

Thứ Ba, 27/03/2018

Với mục tiêu “tăng số cây trồng phân tán, diện tích rừng trồng; tăng chất lượng rừng và tăng phạm vi địa bàn”, các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như: Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện trồng rừng năm 2018 trong khung thời vụ tốt nhất; chăm sóc rừng năm 2, năm 3 theo đúng quy trình kỹ thuật; hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh.

Trồng rừng giúp các hộ nông dân xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) phát triển kinh tế. Ảnh: Chu Kiều

Quý I năm 2018, toàn tỉnh trồng được trên 250 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 92,5ha, chăm sóc 102 ha rừng và khoán bảo vệ rừng trên 9.750 ha, gieo ươm cây giống được trên 410 nghìn cây.

Thời gian tới, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phát động và nhân rộng phong trào trồng cây trong nhân dân... Phấn đấu hết năm 2018, toàn tỉnh gieo ươm, xuất vườn 4,5 triệu cây giống lâm nghiệp, trồng mới 800 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung đạt 650 ha và chăm sóc 2.360 ha rừng.

Ngọc Lan

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: