Kinh Tế

Thị xã Phúc Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 27/03/2018

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã Phúc Yên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tính đến cuối năm 2015, thị xã Phúc Yên còn 706 hộ nghèo, chiếm 3,04% và 407 hộ cận nghèo, chiếm 1,75%. Trên cơ sở phân tích kết quả rà soát hộ nghèo theo các chiều thiếu hụt, UBND thị xã đã xây dựng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều giải pháp đồng bộ như: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo... Trong đó, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế được xác định là giải pháp trọng tâm.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Vũ Văn Việt, xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên) đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh Nguyễn Lượng

Đồng chí Đỗ Đăng Cư, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Phúc Yên cho biết: “Nhằm tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, các cấp ủy, chính quyền thị xã luôn chú trọng tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho lao động sau đào tạo tìm được việc làm.

Đối với các hộ nghèo có lao động trong độ tuổi chưa có việc làm ổn định, được Phòng LĐ-TB&XH thị xã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn và doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu địa chỉ, đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận lao động thị xã vào làm việc, giúp người lao động lựa chọn việc làm phù hợp”.

Xác định xuất khẩu lao động là hướng đi hiệu quả trong công giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thị xã Phúc Yên đã chỉ đạo các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu cho lao động địa phương, giới thiệu các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài cho người lao động; triển khai các hoạt động hỗ trợ lao động có nhu cầu đi xuất khẩu, nhất là lao động thuộc hộ nghèo về vốn, thủ tục chính sách …

Riêng năm 2017, toàn huyện có 117 lao động xuất khẩu; thu nhập của lao động tại nước ngoài gửi tiền về đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, thị xã Phúc Yên chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh giúp các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự lực, tự cường để các hộ nghèo trên địa bàn tự giác, cố gắng học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất; chủ động vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thị xã chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tăng cường vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp để bổ sung nguồn lực hỗ trợ chương trình giảm nghèo.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tính đến hết năm 2017, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã Phúc Yên giảm xuống còn 392 hộ, chiếm 1,63%, giảm 143 hộ (0,63%) so với cùng kỳ năm trước; số hộ cận nghèo giảm còn 400 hộ, chiếm 1,66%, giảm 50 hộ (0,24%) so với cùng kỳ năm trước. Thị xã phấn đấu năm 2018, giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Đồng chí Đỗ Đăng Cư cho biết thêm: “Để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, thị xã Phúc Yên sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến các xã, phường đối với công tác giảm nghèo; đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thiếu đất sản xuất; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, bảo đảm hàng năm cấp thẻ BHYT miễn phí cho 100% người nghèo, người cận nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo; giải quyết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 100% lao động thuộc hộ nghèo có nhu cầu với ngành nghề phù hợp”.

Lê Mơ

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: