Kinh Tế

Xây dựng nông thôn mới Đức Bác - Thành công từ sự đồng thuận

Thứ Ba, 27/03/2018

Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Đức Bác (Sông Lô) đã đạt 19 tiêu chí.

Giai đoạn 2011- 2017, xã Đức Bác huy động được trên 237 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM; trong đó, nhân dân tự đầu tư và đóng trên 164 tỷ đồng (chiếm gần 70%). Đến nay, toàn xã đã cứng hóa trên 19 km đường trục xã, liên xã; 13,7 km đường trục thôn; trên 17 km đường ngõ xóm và 7 km đường trục chính nội đồng.

Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông trên địa bàn xã Đức Bác (Sông Lô) được đầu tư đồng bộ

Xã có 3 trường học, trong đó, có 1 trường mầm non và trường tiểu học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia. Các thiết chế văn hóa xã, thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao với 1 Trung tâm văn hóa thể thao vui chơi giải trí và 11/11 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn quy định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 32 triệu đồng/người/năm. Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Chủ tịch UBND xã Đức Bác Lê Ngọc Ánh cho biết: "Bước vào chương trình xây dựng NTM mới, xã Đức Bác đạt được 5/19 tiêu chí, những tiêu chí chưa đạt như: Trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa... đều là những tiêu chí khó đòi hỏi huy động nguồn lực lớn, trong khi đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, BCĐ xây dựng NTM xã, các Ban phát triển thôn xác định công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chương trình, giúp nhân dân thay đổi nhận thức, chủ động tham gia cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực khác từ bên ngoài…

Xã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng NTM và đô thị văn minh”. Trong quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Xác định phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Các ngành nghề như: Sản xuất ván ép, sửa chữa tàu thủy, cơ khí, gò hàn, nghề mộc, xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm... được duy trì, phát triển, góp phần giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân lao động.

Nhờ làm tốt công tác "dân vận khéo" với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, phong trào làm đường thu hút nhân dân chung tay đóng góp tiền mặt, ngày công và hiến đất. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2017, xã huy động được trên 24 tỷ đồng để hoàn thành tiêu chí "giao thông"; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 4,3 tỷ đồng tiền mặt, trên 1.700 ngày công và trên 7.100 m2 .

Hệ thống giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển thương mại- dịch vụ, tăng giá trị thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương.

Mặc dù hoàn thành 19 tiêu chí theo quy định nhưng để chương trình thật sự bền vững, địa phương sớm đạt chuẩn đô thị loại V, trong thời gian tới, xã coi việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo đó, xã tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ như: Cứng hóa 100% đường làng, ngõ xóm và phấn đấu trường tiểu học được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ II, trường mầm non đạt chuẩn mức độ I trong năm 2018.

Đồng thời, hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao của xã; hình thành các khu dân cư mới trên cơ sở quy hoạch đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác dồn thửa đổi ruộng, nhân rộng các mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp như trồng hoa cây cảnh, xây dựng mô hình trồng rau sạch an toàn, tận dụng tối đa mặt nước để nuôi trồng thủy sản, hình thành mối liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng; không ngừng nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Lưu Nhung

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: