Kinh Tế

Hơn 10 nghìn lượt hội viên CCB được vay vốn sản xuất

Thứ Ba, 27/03/2018

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp hội viên đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững và nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

Hội chỉ đạo các cơ sở hội tích cực phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, áp dụng KHKT trong các lĩnh vực khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ vay vốn, sản xuất gắn với công tác BVMT.

Đến nay, các cấp Hội CCB đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hơn 10.300 hội viên CCB vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ 351 tỷ đồng. Hội vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ hội với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng, giúp các hội viên được vay với lãi suất thấp hoặc không lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài duy trì hoạt động CLB CCB làm kinh tế ở ba cấp, hội tích cực động viên các thành viên trong các CLB đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển đúng hướng, thúc đẩy phong trào làm kinh tế trong hội.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: