Kinh Tế

Khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Hai, 26/03/2018

Những năm qua, công tác đào tạo và truyền nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Mặc dù vậy, để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao về lực lượng lao động có tay nghề vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương, sự chủ động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn và đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo và truyền nghề.

Cơ sở sản xuất đồ nội thất của gia đình anh Nguyễn Thanh Hải, xã Đồng Thịnh (Sông Lô) tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động, với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thế Hùng

Hiện nay, công tác quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn được gắn với thực hiện theo quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2013. Trên địa bàn tỉnh có gần 20 nghìn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn với khoảng hơn 54 nghìn lao động.

Tuy nhiên, quy mô của đại đa số các cơ sở ngành nghề nông thôn vẫn ở mức hạn chế, chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, chậm đổi mới; năng lực trình độ tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh còn mang tính chất đơn giản.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và truyền nghề cho lao động nông thôn tại các làng nghề, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo nghề còn hạn chế; nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, truyền nghề chưa thực sự được đầu tư đúng mức; số lượng lao động đăng ký tham gia học nghề còn ít; các cơ sở ngành nghề nông thôn chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; lao động tại các cơ sở ngành nghề nông thôn, các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là lao động thủ công, phần lớn chưa qua đào tạo, trưởng thành từ truyền nghề, học nghề tự phát.

Để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, truyền nghề và dạy nghề trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã, thị trấn có làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận tăng cường rà soát, đánh giá và xác định đối tượng, nhu cầu học nghề của người lao động.

Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương phối hợp triển khai công tác truyền nghề, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ học và truyền nghề cho người lao động có nhu cầu, lựa chọn các địa phương có đủ năng lực, điều kiện cơ sở vật chất mở các lớp đào tạo và truyền nghề. Năm 2017, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức 18 lớp truyền nghề (mây tre đan, rèn, chế tác đá, nuôi rắn và nghề mộc) cho 78 người, dạy nghề cho 625 người.

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp, do đó với mục tiêu nâng cao chất lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các cấp chính quyền rà soát nhu cầu và đối tượng học nghề, căn cứ tình hình thực tế xác định 9 nghề nông nghiệp cần tập trung đào tạo phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và an sinh xã hội, gồm: Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò; nuôi và phòng trị bệnh cho gà; trồng và nhân giống nấm; trồng rau an toàn; quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi và nuôi thâm canh cá nước ngọt. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có gần 2.500 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được đào tạo nghề.

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của truyền nghề và đào tạo nghề; quan tâm đến công tác giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.

Các ban, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin về thị trường lao động và cơ hội việc làm cho người lao động. Các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, truyền nghề; sử dụng hợp lý nguồn kinh phí được phân bổ triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo nghề tại địa phương; chủ động phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy phép mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu của địa phương và người lao động.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: