Kinh Tế

Hơn 5.600 lao động tìm được việc làm mới

Thứ Sáu, 23/03/2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước quý I/2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 5.600 lao động, đạt 24% kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gần 1.000 lao động; công nghiệp, xây dựng hơn 2.800 lao động; dịch vụ, thương mại hơn 1.600 lao động; xuất khẩu 210 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm còn một số tồn tại như: Thống kê số lượng, chất lượng nguồn lao động và kiểm soát kết quả giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn; chưa theo dõi được tình trạng việc làm của người lao động sau khi giới thiệu hoặc cung ứng; hoạt động của các tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; số lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vẫn còn thấp.

Để công tác giải quyết việc làm cho người lao động năm 2018 đạt hiệu quả tốt, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, điều tra về tình trạng việc làm, cơ cấu lao động và tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Định hướng, có kế hoạch phối hợp đào tạo, giới thiệu việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động. Nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tập trung vào các thị trường có tiềm năng như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: