Kinh Tế

Sản xuất sạch hơn – giải pháp cho phát triển bền vững

Thứ Ba, 23/01/2018

Là tỉnh công nghiệp với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn giữ ở mức cao, bởi vậy, áp lực ô nhiễm môi trường do rác thải, khí thải, nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp không ngừng tăng cao. Trước thực tế đó, SXSH được xem như là giải pháp chiến lược giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng, tài nguyên một cách hiệu quả nhất, giảm ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vào khoảng gần 190 nghìn tấn/năm, trong đó, lượng chất thải nguy hại khoảng 21 nghìn tấn/năm, chất thải công nghiệp thông thường khoảng 165 nghìn tấn/năm.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu, phân tích hàm lượng các chất gây ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp của các cơ sở, doanh nghiệp. Ảnh Kim Ly

Đó là chưa kể đến, một lượng lớn nước thải và khí thải công nghiệp. Mặc dù vậy, đến nay công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là vấn đề nhận thức của doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm tới công tác gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 , UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu là khuyến khích, hỗ trợ SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

SXSH là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Mặc dù SXSH đã trở thành xu hướng chung của các nước trên thế giới, và những doanh nghiệp lớn song khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhằm hỗ trợ cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin về SXSH, tháng 8/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp SXSH, tiết kiệm nguyên liệu giúp cán bộ quản lý, doanh nghiệp hiểu rõ khái niệm, vai trò, các bước áp dụng, công cụ SXSH.

Trung tâm còn hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm nội dung đánh giá nhanh về áp dụng SXSH tại công ty TNHH MTV SX & TM Anh Đức (gọi tắt là công ty Giấy Anh Đức), Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh (Tam Dương). Đây là công ty chuyên về gia công các mặt hàng giấy vệ sinh, giấy ăn.

Qua khảo sát, trung bình công ty Giấy Anh Đức thải ra khoảng 4m3/ngày.đêm nước thải, 4 tấn/h khí thải và lượng không nhỏ xỉ lò hơi, các tạp chất từ nguyên liệu, bao bì. Trong khi đó, công ty chưa có hệ thống quản lý môi trường đầy đủ. Tham gia vào dự án đánh giá nhanh về áp dụng SXSH, công ty được đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất và tình hình tiêu thụ nguyên, nhiên liệu, điện, nước; cân bằng vật chất và năng lượng đối với quá trình sản xuất giấy của công ty; sàng lọc và chọn lựa các giải pháp SXSH để áp dụng và xây dựng kế hoạch thực hiện SXSH cho công ty. Sau khi kết thúc dự án công ty giấy Anh Đức đã có năng lực tự triển khai SXSH trong tương lai và đã xây dựng được một hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020, phấn đấu đến năm 2020, 90% cơ sở sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH; 90% các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về SXSH. Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá hoạt động SXSH cho một số cơ sở thuộc diện ưu tiên của tỉnh; hoàn thiện cơ chế, giải pháp thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, tài trợ tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Trong năm 2018, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ đánh giá nhanh về áp dụng SXSH cho 3 -5 đơn vị với mức hỗ trợ theo quy định là 50 triệu đồng/doanh nghiệp và tổ chức từ 1 - 2 hội thảo về SXSH trong năm 2018 này.

Nguyễn Hường

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: