Kinh Tế

100% xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư

Thứ Tư, 20/12/2017

Hiện nay, toàn tỉnh có 112 xã/137 xã, phường, thị trấn. Sau 6 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh có 92/112 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó 77 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 68,7%. Theo kết quả thẩm định cho thấy, 112/112 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư , chiếm 100%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2019, các xã trên địa bàn sẽ về đích NTM.

Để đạt chuẩn tiêu chí số 09, những năm qua, các địa phương và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát; tăng cường đầu tư, nâng cấp nhà ở, đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) và diện tích tối thiểu theo quy định của Bộ Xây dựng. Qua đánh giá, kiến trúc nhà ở dân cư phù hợp với phong tục tập quán từng dân tộc, vùng miền, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: