Kinh Tế

Toàn tỉnh có 39 thôn, tổ dân phố chưa được đầu tư xây dựng nhà văn hóa

Thứ Tư, 20/12/2017

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 137/137 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (NVH) (đạt tỷ lệ 100%), tuy nhiên số NVH trên chủ yếu sử dụng hội trường của UBND chính quyền sở tại; 103/137 xã có sân vận động, nhà luyện tập TDTT và các hạng mục đảm bảo tiêu chí của Trung tâm văn hóa (chiếm tỷ lệ 75,7%), 1.345/1.384 thôn, tổ dân phố có NVH (đạt tỷ lệ 97%) có 1.278 NVH xây mới (chiếm tỷ lệ 92%) diện tích nhà và sân thể thao đơn giản đều đảm bảo từ 500m2 trở lên; 67 NVH tận dụng và 39 thôn, tổ dân phố chưa được đầu tư xây dựng NVH.

Nguyên nhân là do công tác quy hoạch dành quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa ở một số địa phương còn chậm, bố trí địa điểm xây dựng NVH chưa phù hợp, xa dân cư; nhiều NVH xây dựng từ nhiều năm trước nên quy mô còn nhỏ hẹp, trang thiết bị thiếu, xuống cấp; đội ngũ cán bộ quản lý NVH ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi công tác xã hội hóa mới chỉ dừng lại ở việc đóng góp ủng hộ để tham gia, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao còn việc đóng góp để xây dựng, mua sắm trang thiết bị còn gặp nhiều khó khăn.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: