Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Tiết kiệm hơn 6 tỷ đồng mỗi năm từ việc sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách

Thứ Tư, 15/11/2017

Thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, đến 17/10/2017, 29/29 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường đã xây dựng được lộ trình sắp xếp người hoạt động không chuyên trách. Theo lộ trình đến hết năm 2017, huyện Vĩnh Tường giảm 284 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (giảm 92% số người cần giảm); giảm 1.009 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (giảm 88% số người cần giảm).

Tính đến tháng 10/2017, huyện đã bố trí 1.598 người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh (giảm 1.081 người, đạt 74,76% tổng số người phải giảm). Trong đó: Cấp xã đã bố trí 303 người (giảm 237 người, đạt 76,95%); cấp thôn, tổ dân phố đã bố trí 1.295 người (giảm 844 người, đạt 74,17%).

Hiện nay, Huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách. Số lượng giảm xuống còn 8 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, 5 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố loại 2, loại 3; 7 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố loại 1. Như vậy, huyện sẽ tiết kiệm được mỗi tháng hơn 510 triệu đồng (tương đương 6,15 tỷ đồng/năm) tiền ngân sách Nhà nước chi cho người hoạt động không chuyên trách so với trước đây.

Thúy Hường



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: