Kinh Tế

Dồn thửa đổi ruộng cần sự đồng thuận của người dân

Thứ Ba, 26/09/2017

Đó là tâm sự của Bí thư Đảng ủy xã Cao Đại (Vĩnh Tường) Đỗ Thị Sáng với chúng tôi. Theo đồng chí Sáng, dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) là chủ trương đúng của tỉnh nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô lớn, phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác của từng loại đất, thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Để DTĐR thành công rất cần sự đồng thuận của người dân.

Người dân Cao Đại (Vĩnh Tường) theo dõi dự thảo quy hoạch DTĐR và đóng góp ý kiến trước khi quy hoạch được ban hành. Ảnh Kim Ly

Là 1 trong 2 xã của huyện Vĩnh Tường được tỉnh chọn thí điểm DTĐR trong năm 2017, thời gian qua, xã Cao Đại đã kiện toàn BCĐ DTĐR theo đúng quy định; tiến hành tổng điều tra, thu thập, chỉnh lý các số liệu diện tích đất nông nghiệp được giao cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ và Quyết định 450/QĐ-UB ngày 19/5/1992 của UBND tỉnh Vĩnh Phú; tổng hợp quy chủ đến hộ các loại diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, chuyển nhượng, tặng, cho từ ngày 1/1/1997 đến 31/12/2016 để cân đối diện tích đất còn lại đưa vào dồn thửa, đổi ruộng; tổ chức quy hoạch đồng ruộng giai đoạn 2016-2020 và đã được UBND huyện phê duyệt.

Đến ngày 7/9/2017, địa phương đã hoàn thành 4/9 bước DTĐR với 93% diện tích đã được quy chủ; hơn 91% hộ đã thực hiện ký cam kết DTĐR; 5/10 thôn/xóm được nhân dân nhất trí với phương án do tiểu ban của thôn/xóm trình dự thảo; 5 thôn còn lại đang tiếp tục họp xin ý kiến nhân dân về phương án DTĐR.

Đồng chí Đỗ Thị Sáng cho biết thêm , địa phương có 979 hộ được giao ruộng theo Nghị định 64 của Chính phủ, trong đó, diện tích đất nông nghiệp quỹ 1 đã giao cho nhân dân hơn 241ha; diện tích đất công ích của xã 52ha. Bình quân mỗi hộ có 7,2 thửa ruộng ở các xứ đồng khác nhau với diện tích trung bình mỗi thửa khoảng gần 256m2.

Do ruộng đất giao đến các hộ phân tán, nhỏ lẻ, manh mún; mỗi hộ gia đình có nhiều thửa ruộng ở nhiều xứ đồng khác nhau, dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai do diện tích bờ thửa nhiều; chi phí cao trong quá trình đi lại làm đất, chăm sóc, thu hoạch. Mặt khác, do diện tích thửa ruộng nhỏ nên việc áp dụng cơ giới hóa, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất gặp nhiều khó khăn, năng suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh kém, sản xuất bấp bênh.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về DTĐR, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, xây dựng Đề án và Kế hoạch thực hiện DTĐR; tổ chức hội nghị chuyên đề bàn nội dung lãnh đạo chương trình DTĐR; phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng cấp ủy viên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện địa phương gặp rất nhiều khó khăn; nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận cao.

Cụ thể, tại đội 8 thôn Bình Trù, năm 1997 xã đã tổ chức san ghép ruộng đất với bình quân 2 thửa/hộ, đến nay các hộ dân không muốn tổ chức DTĐR lại. Tuy nhiên, việc dồn ghép ruộng đất tại thời điểm trước năm 1997 không còn phù hợp do trên cánh đồng vẫn có nhiều thửa ruộng cách xa đường giao thông hàng trăm mét, khó đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Vì vậy DTĐR cần phải tiến hành lại để phù hợp với điều kiện sản xuất hiện đại như ngày nay là điều tất yếu. Tại đội 6 xóm Chùa Nhãn, các hộ dân chưa đồng tình với phương án dồn thành 1-2 thửa ruộng mà đề nghị dồn thành 3 thửa/hộ với lý do nhà nào cũng phải có thửa ruộng tốt, ruộng xấu, ruộng trung bình. Còn tại đội 10 xóm Mới, những ngày đầu triển khai đã có 100% hộ ký cam kết thực hiện, nhưng nay nhân dân không nhất trí DTĐR. Vấn đề này BCĐ xã và tiểu ban tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân để có định hướng tuyên truyền vận động nhân dân.

Một khó khăn nữa, xã Cao Đại hoàn thành NTM vào cuối năm 2015, trong quá trình xây dựng NTM, nhân dân đã đóng góp nhiều đất nông nghiệp để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng nhưng không chỉnh lý hồ sơ địa chính cũng như bản đồ VN2000. Trong khi đó, quy hoạch đồng ruộng lại căn cứ vào bản đồ VN2000 nên số liệu không đồng nhất giữa thực tế với bản đồ VN2000 khiến cho công tác xây dựng phương án, quy hoạch hệ số K gặp nhiều khó khăn và phải tổ chức đo đạc tại thực địa.

Để thực hiện thành công DTĐR trong năm 2017, xã Cao Đại tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương DTĐR của tỉnh, huyện và xã; chỉ đạo các thôn/xóm điều chỉnh dự thảo phương án DTĐR, trình họp chi hộ, BCĐ xã và tổ chức họp nhân dân. Xã kiến nghị UBND tỉnh, BCĐ tỉnh sớm quyết định hỗ trợ kinh phí để xã chủ động tổ chức san gạt, đắp bờ vùng, hệ thống kênh mương phục vụ DTĐR; tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các thôn/xóm thực hiện xây dựng phương án, nhất là tính toán hệ số K và diện tích cụ thể cho từng hộ gia đình…

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: