Kinh Tế

Tam Đảo giải ngân trên 3 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học

Thứ Tư, 20/09/2017

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo ban hành công văn số 1449/UBND-TCKH về việc giải ngân nguồn vốn thanh toán nợ XDCB trường học theo Quyết định số 248/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn được UBND tỉnh phê duyệt cho địa phương là 26,3 tỷ đồng, đã giải ngân 14,2 tỷ đồng tính đến hết năm 2016. Nguồn vốn còn lại chuyển sang năm 2017 là 12,1 tỷ đồng, đã thanh toán 3,1 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chưa giải ngân tính đến hết tháng 8/2017 là 8,9 tỷ đồng (đầu tư cho một số dự án đang được triển khai tại các địa phương trong huyện).

Thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án còn lại đã được phê duyệt, thanh toán nguồn vốn còn lại và đề xuất điều chuyển đối với các dự án chưa được giải ngân theo đúng hạn định.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: