Kinh Tế

Còn hơn 700 hộ CCB nghèo

Thứ Năm, 14/09/2017

5 năm qua, các cấp hội xây dựng quỹ được trên 45 tỷ đồng; thực hiện ủy thác vay từ NHCSXH tổng số dư nợ trên 349 tỷ đồng cho trên 13.000 hộ vay, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2012; vay từ các tổ chức tín dụng khác gần 46 tỷ đồng, tăng trên 8,6 tỷ đồng so với năm 2012. 

CCB Hoàng Quang Lộc, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) phát triển chăn nuôi lợn cho thu nhập ổn định. Ảnh Chu Kiều

Hầu hết, các nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, đời sống của hội viên và gia đình CCB được nâng lên rõ rệt, giảm số hộ nghèo từ 1.643 hộ năm 2012 xuống còn 771 hộ nghèo năm 2017; nhiều mô hình sản xuất – kinh doanh do CCB làm chủ tiếp tục được hình thành, phát triển , tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, trong đó phần lớn là con em CCB, CQN.

Ngọc LanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: