Kinh Tế

Huy động vốn tăng gần 10%

Thứ Năm, 14/09/2017

Nhờ làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm và thực hiện các giải pháp bù đắp nguồn vốn giảm do các tổ chức kinh tế rút ra để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn kì hạn dài đã tăng lên đáng kể. Tính đến 31/8/2017, tổng huy động vốn của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 53,750 tỷ, tăng 9,79% so với cuối năm 2016. Nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng trưởng cao chủ yếu do tăng tiền gửi tiết kiệm của dân cư, với số tiền tăng hơn 6 nghìn tỉ đồng ( tỉ lệ tăng 23,16% so với cuối năm 2016)

Thực hiện chỉ đạo điều hành của NHNN, những tháng cuối năm 2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục mở rộng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế và triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu. Nguồn vốn ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới.

Hoàng SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: