Kinh Tế

Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính thuế

Thứ Năm, 18/05/2017

Thời gian qua, Chi cục thuế Lập Thạch đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Công ty TNHH K-Electronic, xã Xuân Lôi (Lập Thạch) chuyên sản xuất linh kiện điện tử là một trong các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước. Ảnh Thế Hùng

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, chi cục đã tổ chức quán triệt đến cán bộ công chức trong cơ quan, giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chức năng liên quan đến quản lý doanh nghiệp, nhất là 4 đội: Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế; kiểm tra thuế; kê khai - kế toán - tin học và đội quản lý nợ thuế , cưỡng chế nợ thuế. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu và nộp thuế, đồng thời tuyên truyền các nội dung mới về chính sách thuế, lộ trình cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn các doanh nghiệp ứng dụng kê khai thuế qua mạng, đảm bảo 100% doanh nghiệp trên địa bàn kê khai và nộp thuế điện tử; hỗ trợ 80 đơn vị hành chính sự nghiệp kê khai quyết toán nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng…, giúp cho doanh nghiệp, cơ quan đơn vị tiết kiệm được thời gian; đồng thời, ngành Thuế theo dõi được quá trình gửi hồ sơ trên ứng dụng hỗ trợ kê khai và gửi dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế qua mạng Internet.

Đối với quản lý thuế ngoài quốc doanh, ngay từ cuối năm 2016, chi cục đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong huyện rà soát, kiểm tra số hộ kinh doanh trên địa bàn, xác định doanh thu, dự kiến mức thu lệ phí môn bài, mức thuế khoán của các hộ kinh doanh. Rà soát, quản lý chặt chẽ số thu, số thuế miễn giảm, thực hiện điều chỉnh doanh thu và công khai danh sách hộ phải nộp, không phải nộp thuế khoán trên Internet; quản lý chặt chẽ số thu thuế của các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn, mua hóa đơn lẻ. Phối hợp với Kho bạc huyện quản lý thu ngay 2% thuế giá trị gia tăng khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký, phát hành và sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ chức công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế theo quy trình nghiệp vụ.

Đối với quản lý các khoản thu từ đất, phối hợp với các phòng liên quan xác định chính xác nghĩa vụ tài chính, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách đối với thu cấp quyền, thu đấu giá, thu đất dịch vụ…, tổ chức quyết toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các tổ chức và cá nhân. Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng cấp quyền sử dụng đất huyện kiểm tra xác định kịp thời, chính xác nghĩa vụ tài chính, đối tượng được miễn, giảm thuế thông báo nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Đôn đốc nộp tiền vào ngân sách đối với các đơn vị tồn đọng tiền qua quyết toán và thanh quyết toán biên lai tại chi cục. Đối với thu lệ phí trước bạ nhà đất và lệ phí trước bạ phương tiện vận tải, Chi cục chỉ đạo áp giá, tính tiền phí, lệ phí phải nộp theo đúng quy định; tổ chức đối chiếu thường xuyên đối với Ngân hàng, Kho bạc huyện kịp thời đôn đốc thu nộp ngân sách.

Nhờ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế đã giúp đơn vị liên tục đi đầu về thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Năm 2016, thu ngân sách trên các chỉ tiêu do chi cục quản lý đạt hơn 131 tỷ đồng, so với chỉ tiêu pháp lệnh đạt 249%, đạt 178% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 126% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng 4 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 44 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm, tăng 125% so với cùng kỳ, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh hơn 15 tỷ đồng tỷ đồng; lệ phí trước bạ gần 8 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất hơn 9 tỷ đồng...

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017, với số phải thu 104 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2016, thời gian tới, chi cục tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế; khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, trọng tâm quản lý thu nợ thuế của các doanh nghiệp, giảm số thuế nợ. Tổ chức quyết toán các khoản thu từ đất, phí, lệ phí. Quản lý chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hoá đơn thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế và đôn đốc thu nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ thuế dưới 5% so với tổng số thu. Tham mưu kịp thời với UBND huyện chỉ đạo phối hợp với các cơ quan hữu quan đôn đốc xử lý nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế của một số doanh nghiệp có khả năng nộp nhưng chây ỳ nhằm nâng cao hiệu quả và tính răn đe của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: