Kinh Tế

Nan giải bài toán tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 18/05/2017

Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí số 7. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư và quá trình thẩm định, xét công nhận các địa phương hoàn thành tiêu chí này.

Chợ Tam Quan, xã Tam Quan (Tam Đảo) được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn. Ảnh Thế Hùng

Ngày 8/12/2016, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BCT hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 (thay thế Quyết định số 12151/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 của Bộ Công thương). Theo đó, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn bao gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp) đạt chuẩn theo quy định. Đây là tiêu chí quan trọng, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực nông thôn. Do vậy, việc chỉ đạo linh hoạt các địa phương thực hiện tiêu chí này sẽ giảm được những áp lực đối với chính quyền địa phương trong huy động nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giúp các địa phương tập trung nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí khác.

Theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khi có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đạt chuẩn theo quy định; có siêu thị mimi hoặc cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định. Trường hợp địa phương có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ không xem xét, đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Thực tế cho thấy, trong những năm vừa qua, với việc tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nói chung và đầu tư hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn tại các địa phương trong tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Hầu hết các địa phương sau khi được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn đều làm tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của các hộ kinh doanh, tiểu thương, từ đó thúc đẩy quá trình giao thương, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, vẫn cho thấy những hạn chế nhất định. Do nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương đầu tư cho các xã xây dựng chợ nông thôn còn hạn hẹp và chỉ đầu tư cho một số hạng mục công trình nên việc xây dựng chợ tại các xã còn gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công tác xã hội hóa, huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ nông thôn còn nhiều vướng mắc do đầu tư vào các chợ nông thôn vùng sâu, vùng xa khó có khả năng thu hồi vốn nhanh.

Theo Quyết định số 3870/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; dự kiến có 97 chợ nông thôn hạng 3 cần được đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo. Giai đoạn 2011 - 2016, Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng 59 chợ nông thôn trên cơ sở phân kỳ đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trong đó, 2 xã đã hoàn thành xây dựng chợ nông thôn, 13 xã không có nhu cầu đầu tư xây dựng chợ nông thôn (coi như đã hoàn thành tiêu chí chợ), 9 xã đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục còn lại để đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Theo báo cáo của Sở Công thương, trong năm 2016, toàn tỉnh có 24 xã đăng ký đạt chuẩn NTM thì có 11 chợ được hỗ trợ đầu tư xây dựng, trong đó có chợ xã Bá Hiến đã hoàn thành, đạt chuẩn theo quy định và 10 chợ đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục xây dựng và nâng cấp cải tạo với tổng mức đầu tư trên 32,6 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10,39 tỷ đồng; còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác). Theo kế hoạch, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 63 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Năm 2017, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư cho các địa phương đầu tư xây dựng các chợ gồm:An Hòa (Tam Dương); Vân Xuân, Nghĩa Hưng (Vĩnh Tường); Đại Đình (Tam Đảo).

Việc tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí số 7 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM thực sự là một bài toán nan giải đối với các ngành chức năng và các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Chợ đạt chuẩn theo tiêu chí NTM đang là mục tiêu phấn đấu của các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhưng đây là mục tiêu không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, chợ nông thôn sau khi xây xong đòi hỏi phải phát huy tối đa hiệu quả, công năng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM của từng địa phương. Do đó, các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh cần tập trung hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cũng như công tác quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn phù hợp với điều kiện của từng địa phương, không nhất thiết xã nào cũng phải có chợ để tránh tình trạng chợ xây xong bỏ không. Đây là sự điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trong quá trình triển khai xây dựng NTM.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: