Kinh Tế

Tổng dư nợ tín dụng hết tháng 4/2017 tăng 8,21%

Thứ Năm, 18/05/2017

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tính đến 30/4/2017, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 45.700 tỷ đồng, tăng 2,03% so với tháng 3 và tăng 8,21% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng 9,43% so với cuối năm 2016; trung và dài hạn đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 6,53% so với cuối năm 2016.

Qua phân tích, đánh giá, tín dụng cho vay nền kinh tế những tháng đầu năm tăng ổn định và cao hơn bình quân cả nước 5,5%. Đạt được kết quả trên là do các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất và điều kiện hấp dẫn để thu hút thêm nhiều khách hàng mới vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: