Kinh Tế

Hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Thứ Năm, 18/05/2017

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong việc rà soát, giải ngân vốn vay cho người nghèo kịp thời, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân vốn vay cho các hộ nghèo tại phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên)

Đồng chí Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: “Ngay sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cụ thể hóa từng nội dung của chỉ thị; chủ động khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt công tác tín dụng. Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 32-TT/TU chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị, các sở, ngành, đoàn thể liên quan quán triệt nội dung của chỉ thị; Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; nâng cao năng lực quản lý, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH của tỉnh và huyện".

Để đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn cho vay theo hệ thống Ngân hàng CSXH, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn bố trí 137 địa điểm giao dịch tại trung tâm UBND để việc tổ chức giao dịch với người dân được thuận tiện. Đối với các đoàn thể nhận ủy thác, công tác xử lý nợ rủi ro được xem xét kỹ từng đối tượng để có giải pháp phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; nguồn vốn luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Năm 2015, UBND tỉnh trích chuyển ngân sách sang Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay giải quyết việc làm với số tiền 40 tỷ đồng; năm 2016, tỉnh bổ sung thêm 177 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn vay; bổ sung kinh phí hỗ trợ lãi suất cho hộ vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm 514,9 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho công tác đối chiếu, phân tích nợ 105 triệu đồng; các huyện hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện 314 triệu đồng. Quý I/2017, tỉnh tiếp tục cấp bổ sung kinh phí ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh 60 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm; điều chuyển hơn 17 tỷ đồng tồn cho vay xuất khẩu lao động năm 2016 chuyển sang năm 2017, nâng tổng số nguồn vốn ủy thác của tỉnh cho vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng CSXH 190 tỷ đồng.

Đến hết 31/3/2017, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt trên 2.210 tỷ đồng, tăng 83,3 tỷ đồng so với đầu năm 2017, tăng hơn 310 tỷ đồng so với năm 2015, trong đó, nguồn vốn Trung ương 1.864 tỷ đồng, chiếm 84,3% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động tại địa phương 125,5 tỷ đồng, tăng hơn 8,7 tỷ đồng so với đầu năm (huy động của tổ chức, cá nhân gần 68 tỷ đồng), tăng 16,39% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương và của Công ty Honda Việt Nam đạt 221 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đến hết quý I/2017 đạt 2.205 tỷ đồng, tăng hơn 86 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 215 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; dư nợ ủy thác đạt 2.190 tỷ đồng, chiếm 99,35% tổng dư nợ đã giải ngân cho 84.889 hộ vay. Trong đó, dư nợ kế hoạch A đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 84,4 tỷ đồng so với đầu năm; nợ quá hạn 6,5 tỷ đồng, chiếm 0,3%, giảm so với cùng kỳ/tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV được nâng cao, có 89,7% tổ xếp loại hoạt động tốt, 8,06% tổ hoạt động khá; số tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu giảm còn 1,35%; số thành viên gửi tiền tiết kiệm qua tổ TK&VV đạt 99,2% tổng số hộ.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV một số nơi còn bất cập, chưa đạt yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc rà soát thẩm định lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn còn chưa kịp thời, chính xác; việc đôn đốc nợ đến hạn và thu lãi chưa kiên quyết, thường xuyên... dẫn đến tình trạng nợ quá hạn vẫn gia tăng. Nguyên nhân do một số hộ vay vốn có người đi nghĩa vụ quân sự thiếu lao động, đi làm ăn xa không có điều kiện ký giấy ủy quyền nên chưa được vay vốn; giá nông sản và thực phẩm xuống thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc trả nợ của người nghèo và cận nghèo.

Để thực hiện việc giải ngân vốn vay cho người nghèo và cận nghèo trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể liên quan; cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 32-TT/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ vay, lồng ghép giữa các chương trình tạo điều kiện cho hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sốngcho người dân.

Bài, ảnh Xuân HùngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: