Kinh Tế

Vĩnh Tường phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 09/05/2017

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân ở nông thôn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, hiện nay, huyện Vĩnh Tường đang quyết tâm phấn đấu có thêm nhiều xã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia trong năm 2017.

Hệ thống cống rãnh đang được xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường) triển khai xây dựng, kiên cố hóa, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường. Ảnh Chu Kiều

Trong những năm qua, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng NTM trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Đến hết năm 2015, Vĩnh Tường có 13/26 xã đạt chuẩn NTM; năm 2016, huyện có 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới thì hiện nay 6 xã đã hoàn thành hồ sơ trình Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh, còn lại 2 xã là Việt Xuân, Yên Bình chưa tổ chức thẩm định (do chưa đủ điều kiện), nâng tổng số các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 19/26 xã. Đối với 5 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 của huyện gồm: Tân Tiến, Lũng Hòa, Vân Xuân, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng hiện nay đều đã triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tính đến ngày 15/4/2017, tất cả 5 xã đều đạt từ 9 tiêu chí trở lên, các tiêu chí khó chưa hoàn thành chủ yếu là: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Trên cơ sở đó, huyện xác định mục tiêu và lộ trình cụ thể cho từng xã, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, nhằm đảm bảo thực hiện nhanh và hiệu quả. Trong đó, việc chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng luôn được chú trọng thực hiện; hệ thống kênh mương thủy lợi được quan tâm đầu tư, phục vụ sản xuất….

Được biết, các xã đăng ký về đích năm 2017 hiện đã cứng hóa đạt chuẩn 12,2km đường trục xã; 31,6km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 2,4km kênh loại III; triển khai thi công 14 nghĩa trang theo quy hoạch và tiếp tục xây dựng 25 nhà văn hóa thôn…

Là 1 trong 5 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 của huyện, Lũng Hòa hiện đạt 11/19 tiêu chí và đang dồn sức để thực hiện 8 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường. Theo số liệu thống kê, tính đến 15/4/2017, xã Lũng Hòa đã cứng hóa được 12,67/14,3km đường trục xã; 1,55/9,94km giao thông nội đồng; 4,5/10,1km kênh thủy lợi loại III; còn phải tiếp tục hoàn thành cứng hóa 2,3km đường trục xã, 8,39km đường giao thông nội đồng, củng cố 5,6km kênh mương thủy lợi loại III; xây dựng trung tâm văn hóa xã, 2/4 nhà văn hóa thôn cần chỉnh trang, xây mới; có 5 nghĩa trang cần phải được chỉnh trang lại để đạt chuẩn. Trong khi đó, để có nguồn kinh phí hoàn thành các tiêu chí khó như: Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… xã Lũng Hòa phải cần khoảng 71,9 tỷ đồng bao gồm số tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, vốn của địa phương và đóng góp của nhân dân. Chính vì thế, hiện địa phương đang tiến hành các thủ tục để tổ chức bán đấu giá 3ha đất tại cánh đồng làng Lũng Ngoại và Hòa Loan; quy hoạch bãi rác thải tập trung tại cánh đồng Cán Cờ và xứ đồng Em nằm cách xa khu dân cư với diện tích trên 3.500m². Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả cao để tăng thu nhập của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường cho biết: Mặc dù vẫn còn tồn tại một số khó khăn do các xã đăng ký về đích NTM năm 2017 chưa hoàn thiện về công tác GPMB đối với các công trình cần đất để xây dựng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên ngay từ những tháng đầu năm, các xã đăng ký về đích NTM năm 2017 đã tập trung triển khai xây dựng các công trình để về đích đúng tiến độ.

Để tiếp tục phát huy nội lực trong việc xây dựng NTM, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu UBND các xã chủ động xây dựng các phương án huy động nguồn đóng góp của nhân dân; tiếp tục tập trung triển khai nhanh các công trình xây dựng đảm bảo tiến độ đề ra; thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đặc biệt là những tiêu chí liên quan đến công tác bồi thường, GPMB. Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn chủ động kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã trong quá trình thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành do phòng, ban mình phụ trách để kịp thời báo cáo UBND huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện; phấn đấu đến năm 2020 có 26/26 xã số xã đạt chuẩn NTM.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: