Kinh Tế

Quang Yên phát huy hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 03/05/2017

Thời gian qua, Đảng bộ xã Quang Yên (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhờ đó diện mạo NTM của xã đang từng ngày khởi sắc. Đây chính là tiền đề để Quang Yên phấn đấu về đích NTM trong năm 2017.

Gia đình ông Ngô Trí Vững, thôn Yên Thiết, xã Quang Yên (Sông Lô) tự nguyện phá dỡ trên 30m tường rào, hiến đất để xã làm đường GTNT. Ảnh Anh Toàn

Đồng chí Dương Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Quang Yên cho biết: Để từng bước đẩy mạnh hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, BTV Đảng ủy xã luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương. BTV Đảng uỷ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận từ cấp xã đến địa bàn thôn dân cư, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận của các tầng lớp nhân dân. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Hàng năm, Đảng ủy xã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Đảng ủy, UBND xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ - thương mại, TTCN nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương... Việc triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở trên địa bàn xã đã tạo sự thống nhất trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương; việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, công trình kinh tế, văn hoá được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, hiệu quả của công tác dân vận cơ sở gắn với chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Thực hiện phương châm: Dân chủ trong mọi kế hoạch, chương trình, minh bạch, công khai trong thực hiện các dự án, từ năm 2011 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp trên 1 tỷ đồng; gần 1.000 ngày công lao động và hiến trên 15.000m2 đất các loại để làm các công trình như: Đường GTNT, GTNĐ, nhà văn hóa thôn... Người dân cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh của gia đình...

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Quang Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 13/19 tiêu chí NTM, 6 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội và môi trường đang được Đảng ủy, chính quyền và người dân địa phương tích cực triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Tân Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Quang Yên cho biết: Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trong chương trình xây dựng NTM. Chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: