Kinh Tế

An Hòa huy động nguồn lực hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

Thứ Ba, 25/04/2017

An Hòa là 1 trong 2 xã của huyện Tam Dương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017. Đến thời điểm này, xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM và đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành 8 tiêu chí còn lại.

Tính đến tháng 4/2017, An Hòa còn 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo tiêu chí NTM gồm: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện nay, xã An Hòa đang tích cực lồng ghép các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Từ đầu năm đến nay, xã cứng hóa được thêm 2,5 km đường giao thông nông thôn, 5 km đường giao thông nội đồng. Dự kiến đến tháng 6/2017, tiêu chí giao thông của xã sẽ đạt chuẩn theo quy định. Đối với tiêu chí thủy lợi, xã phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi Tam Dương và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức khảo sát toàn bộ hệ thống và lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo cứng hóa hệ thống kênh, mương theo chuẩn tiêu chí NTM xong trước tháng 10/2017. Về cơ sở vật chất văn hóa, 6/7 thôn của xã đã có nhà văn hóa; Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn Ngọc Thanh đã được phê duyệt địa điểm và đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Ngoài ra, chợ xã An Hòa đã có quy hoạch địa điểm và đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý xây dựng NTM xã tiếp tục tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xã hội hóa theo hình thức liên kết, tham gia đầu tư, kinh doanh hạ tầng để sớm hoàn thành xây dựng chợ…

Theo đồng chí Bùi Văn Nghi, Chủ tịch UBND xã An Hòa: “Đối với các tiêu chí khác, UBND xãđã xây dựng lộ trình cụ thể, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Để đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM mới trong năm 2017, thời gian tới, xã tập trung mọi nguồn lực; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động, hiến đất; tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: