Kinh Tế

Tam Dương huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 20/04/2017

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, những năm qua, huyện Tam Dương triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung các nguồn vốn; lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp…

100% đường giao thông nội đồng của xã Kim Long (Tam Dương) đã được bê tông hóa.  Ảnh Dương Chung

Nhà văn hóa Thôn 2, xã Hoàng Hoa là 1 trong nhiều công trình NTM được xây dựng dựa trên sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Được biết, ngay khi xã có chủ chương xây dựng nhà văn hóa, nhân dân trong thôn đồng tình, ủng hộ. Không chỉ đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân còn tình nguyện tham gia ngày công lao động, giám sát xây dựng công trình… Bà Nguyễn Thị Bình, Tổ trưởng thôn cho biết: “Bà con, nhân dân Thôn 2 đều hiểu rõ ý nghĩa của chương trình NTM và tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp sức người, sức của để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài công trình nhà văn hóa thôn, những năm qua, nhân dân trong thôn còn tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động và chủ động hiến đất để xây dựng nghĩa trang, sân thể thao, mở rộng đường giao thông nông thôn”.

Theo đồng chí Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa: “Đến cuối năm 2016, Hoàng Hoa đạt 19/19 tiêu chí NTM, đặc biệt, xã là một trong số ít các địa phương trên toàn tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản khi đạt chuẩn NTM. Có được kết quả trên là ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã xây dựng lộ trình cụ thể, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn như: Giao thông nông thôn, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… Các tiêu chí được thực hiện trong giai đoạn dài và có sự phân bổ nguồn vốn hợp lý nên khi hoàn thành đều không bị nợ đọng. Bên cạnh đó, xã có sự linh hoạt, sáng tạo, vận dụng nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn lực cho xây dựng NTM. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên, Hoàng Hoa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia đóng góp, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2011 - 2016, xã huy động được trên 419 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp hơn 227 tỷ đồng, chiếm 54,2%”.

Năm 2010, trước khi triển khai xây dựng NTM, qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tam Dương chỉ có 8 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí; 4 xã đạt từ 3 - 5 tiêu chí. Với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, huyện xác định, để hoàn thành các tiêu chí NTM, nhu cầu về vốn là rất lớn. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu bước vào xây dựng NTM, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động các nguồn lực thực hiện chương trình.

Theo đó, huyện vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án trên địa bàn để tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM tại các xã; đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Huyện tạo điều kiện thuận lợi để các xã chủ động phát huy nguồn lực tổng hợp; chỉ đạo các xã rà soát, chọn lọc các công trình thật sự cần thiết để đầu tư và đầu tư theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình cụ thể, tránh nợ đọng khi đã đạt chuẩn sau này.

Cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, Tam Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Ngoài ra, huyện chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thu - chi, nghiệm thu, thanh, quyết toán các công trình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực tham gia, ủng hộ, đóng góp xây dựng NTM dưới nhiều hình thức như: Đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động, hiến đất…

Giai đoạn 2011 - 2016, huyện Tam Dương huy động được gần 1.950 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 470 tỷ đồng, hiến gần 69 nghìn m2 đất, ủng hộ hơn 65 nghìn ngày công lao động; vốn huy động từ các doanh nghiệp trên 16 tỷ đồng… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của và công sức xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo tiêu chí NTM. Điển hình như: Nhân dân thôn Tiên Du (xã Thanh Vân) hiến 15.000 m2 đất nông nghiệp, 275 ngày công làm đường giao thông nội đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Thu (thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu) đóng góp 152 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 472 triệu đồng làm đường bê tông trong thôn; ông Hà Ngọc Ngắn (thôn Viên Du, xã Thanh Vân) hiến 110 m2 đất nông nghiệp, ủng hộ hàng trăm ngày công, vận động nhân dân trong thôn đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình cộng đồng…

Nhờ huy động tốt các nguồn lực, qua 6 năm triển khai, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tam Dương đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 9/12 xã đạt chuẩn NTM; bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, 100% xã của huyện đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; 100% đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các xã giảm xuống còn 4,9%; 100% các xã đạt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở đạt 100%...

Năm 2017, huyện Tam Dương phấn đấu có thêm 2 xã Hướng Đạo, An Hòa đạt chuẩn NTM và phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của các xã; chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp. Trong công tác huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM, huyện xác định nguồn lực xã hội hóa là quan trọng và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM; có cơ chế khuyến khích, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí NTM. Đồng thời, huyện sẽ thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; có giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, cân đối ngân sách địa phương theo quy định để ưu tiên cho các công trình thuộc chương trình xây dựng NTM.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: