Kinh Tế

Tỷ lệ nợ đọng BHXH giảm 1% so với cùng kỳ

Thứ Năm, 20/04/2017

BHXH tỉnh và các huyện, thành, thị đã tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tổ chức công đoàn khởi kiện 42 đơn vị nợ đọng kéo dài với tổng số nợ 13,4 tỷ đồng. Sau khi chuyển hồ sơ sang tổ chức công đoàn đề nghị khởi kiện đã có 12 đơn vị chủ động nộp tiền nợ cho cơ quan BHXH với tổng số nợ thu 549 triệu đồng. Đồng thời, BHXH các huyện, thành, thị đôn đốc thu nợ 15 đơn vị nợ đọng trên 3 tháng với số nợ 25 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 7 đơn vị nộp tiền nợ với số tiền thu được 2,3 tỷ đồng; số tiền nợ còn lại các đơn vị đều có cam kết trả dần vào các tháng tiếp theo. Đặc biệt, công tác phối hợp với ngành Thuế trong thực hiện thu hồi nợ đọng BHXH đạt được kết quả tích cực. Trong quý I/2017, BHXH tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh thu hồi hơn 666 triệu đồng nợ đọng BHXH của Công ty cổ phần Xây dựng điện và hạ tầng Vĩnh Phúc.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tính đến hết tháng 3/2017, số nợ BHXH trên địa bàn tỉnh giảmcòn 65,2 tỷ đồng; chiếm 2,12% trên tổng số phải thu; giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: