Kinh Tế

Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản

Thứ Tư, 19/04/2017

Thực hiện Nghị quyết số 201/2016/NQ của HĐND tỉnh và các chương trình, dự án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, Sở NN&PTNT chỉ đạo phòng nông nghiệp các huyện, thị hỗ trợ các hộ nuôi cá giống mới gồm 3.000.000 cá rô phi đơn tính, 230.000 cá chép lai 3 máu và 10.000 con cá mè. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ nuôi cá giống cho thấy, cá sinh trưởng phát triển tốt. Cùng với đó là hỗ trợ 35 máy sục khí tạo oxi cho 35 hộ nuôi cá thâm canh ở 5 huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô, Lập Thạch và Tam Dương; tổ chức 1 lớp tập huấn cho 50 hộ nuôi trồng thủy sản về vận hành, sử dụng và bảo quản máy sục khí; 2 cơ sở nuôi thủy sản được hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất nuôi trồng thủy sản tốt.

Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, đồng thời đa dạng hóa đối tượng nuôi, phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản lượng phù hợp với lợi thế từng vùng, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở KH&CN đẩy mạnh áp dụng quy trình nuôi trồng thủy sản tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm chủ lực. Phát triển một số sản phẩm nuôi có tiềm năng và các vùng nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi tiết kiệm nước, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất tập trung quy mô lớn. Mục tiêu năm 2017 toàn tỉnh có diện tích nuôi trồng 7.109ha; sản lượng khai thác đạt 2.000 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 18.700 tấn; giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 600 tỷ đồng.

Hoàng HàTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: