Kinh Tế

Vĩnh Tường tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017

Thứ Tư, 05/04/2017

Tính đến hết quý I/2017, 5 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017 của huyện Vĩnh Tường là: Tân Tiến, Lũng Hòa, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng và Vân Xuân đều đạt từ 9 tiêu chí trở lên; trong đó xã Lũng Hòa và Chấn Hưng là 2 địa phương có số tiêu chí đạt chuẩn cao nhất với 11/19 tiêu chí; xã Tân Tiến đạt 10/19 tiêu chí; Vân Xuân và Nghĩa Hưng mới đạt 9/19 tiêu chí. Các xã đều gặp những khó khăn riêng, nhưng tập trung vào các tiêu chí khó thực hiện như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường, thủy lợi… Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm, hiện cả 5 xã chưa hoàn thiện công tác GPMB để xây dựng các công trình NTM.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cơ quan chuyên môn, 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 tập trung phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thiện các thủ tục về GPMB, dự toán thiết kế, phương án thi công và tổ chức đấu thầu đối với các công trình có liên quan để thi công trong thời gian sớm nhất; tập trung chỉ đạo quyết liệt sớm thi công các công trình có khối lượng công việc nhiều như: Trung tâm thể thao, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, khu xử lý rác thải; tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Các phòng, ban có liên quan tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các công trình của các xã, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: