Kinh Tế

Lũng Hòa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 04/04/2017

Năm 2017, Lũng Hòa được chọn là 1 trong 5 xã về đích nông thôn mới (NTM) của huyện Vĩnh Tường. Đến thời điểm này, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Để “cán đích” đúng hẹn, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã và đang huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các tiêu chí còn lại đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) đẩy nhanh tiến độ cứng hoá giao thông nội đồng, hoàn thiện tiêu chí giao thông. Ảnh Trà Hương

Đồng chí Nguyễn Hồng Lai, Chủ tịch UBND xã Lũng Hòa cho biết: Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở Lũng Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; cơ sở vật chất của các cấp học, trạm y tế cơ bản được đáp ứng; hệ thống rãnh thoát nước được nâng cấp, cải tạo; hệ thống điện nông thôn được củng cố, chất lượng điện đảm bảo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được quan tâm, chú trọng như tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay; dạy nghề và bổ túc nghề cho các lao động thuộc hộ nghèo… Tuy nhiên, khó khăn mà Lũng Hòa đang gặp phải là nhận thức của nhân dân trong chuyển đổi dồn ghép ruộng đất chưa tốt; một số hộ dân còn chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về chương trình xây dựng NTM nên có sự trông chờ, ỷ lại, không ủng hộ địa phương trong thực hiện giải phóng mặt bằng để có đất giãn dân, có đất đấu giá xây dựng cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các dự án nằm trong đề án xây dựng NTM.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, Ban Phát triển thôn để chỉ đạo, quản lý và thực hiện chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt, nhất là đội ngũ cán bộ thôn, xóm thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế, cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM; tạo sự đồng thuận để nhân dân chung sức, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào.

Đến nay, Lũng Hòa đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thu nhập, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường. Trong đó, xã gặp khó khăn nhất trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Hiện nay, xã chưa có trung tâm văn hóa thể thao và nhà văn hóa xã, 2 nhà văn hóa thôn đã xây dựng và hoàn thành năm 2016, còn lại 2 nhà văn hóa cần chỉnh trang để đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Theo kế hoạch, UBND tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng trung tâm văn hóa xã với diện tích 10.000 m2, tổng chi phí dự kiến gần 22 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 3 tỷ, ngân sách huyện hỗ trợ 170 triệu đồng, còn lại là ngân sách của xã.

Đối với tiêu chí môi trường, hiện tại xã chưa có bãi rác thải tập trung. Hiện tại, các bãi rác tạm đều ở trong tình trạng quá tải. Để đảm bảo lượng rác thải hàng ngày trong khu dân cư có nơi xử lý, xã đang lập phương án xây dựng và đền bù 3 bãi rác thải của thôn Nam, thôn Đông, thôn Hòa Loan. Tuy nhiên, xã đang gặp khó vì xây dựng bãi rác thải tập trung liên quan đến huy động nguồn vốn từ nhân dân. Theo quy định, Nhà nước chỉ hỗ trợ 500 m2 cho một bãi rác, kinh phí xây và mở rộng bãi rác đều do nhân dân đóng góp. Để hoàn thành tiêu chí này, xã đã mở ra một cơ chế tạo điều kiện cho thôn là đất lấy đất ở thôn nào để bán đấu giá thì xã sẽ trích ngân sách hỗ trợ cho thôn đó 20% tổng số tiền đấu giá, sau đó, lấy tiền đó để xây dựng cơ sở vật chất của thôn, tạo động lực để nhân dân nhất trí, đồng lòng.

Về tiêu chí giao thông, hiện nay, Lũng Hòa đã cứng hóa được 100% đường trục xã và thôn, 1,55 km giao thông nội đồng (số km cần cứng hóa để đạt chuẩn là 8,39 km). Về tiêu chí trường học, hiện nay, đã có 2/3 trường đạt chuẩn. Về tiêu chí thủy lợi, hệ thống thủy lợi của xã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đã kiên cố hóa đạt 44,56% theo quy định. Còn về tiêu chí y tế, trạm y tế xã đạt chuẩn từ năm 2007, tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh tuyến ban đầu và đạt chuẩn theo chuẩn mới của Bộ Y tế ban hành thì trạm y tế xã cần nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng các vườn thuốc nam, lò xử lý rác thải… để đạt chuẩn theo chuẩn quy định. Cùng với đó, mặc dù thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, song đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt trên 67%. Để đạt chuẩn, xã sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, giao chỉ tiêu cho các thôn, các ngành đoàn thể tới người dân để phấn đấu có trên 70% số người tham gia BHYT.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lũng Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch chi tiết đối với những tiêu chí chưa hoàn thành để có hướng triển khai phù hợp và sẽ thực hiện triển khai xuống tận thôn, xóm có các công trình chưa hoàn thành để có cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, xã mong muốn UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định cho xã sớm để xã triển khai và vận động nhân dân xây dựng các hạng mục công trình chưa đạt theo quy định của tiêu chí và "cán đích" NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Minh NguyệtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: