Kinh Tế

Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng

Thứ Ba, 28/03/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 147/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

Đánh giá về kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2016, Thông báo số 147/TB-VPCP cho biết, công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2016 đã đạt được kết quả khá tích cực, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi nhiều nhưng tỷ lệ vốn Nhà nước còn nắm giữ vẫn cao, chưa thực sự đạt được mục tiêu về đổi mới quản trị, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ tái cơ cấu các Công ty cổ phần Xi măng: Hạ Long, Sông Thao cần được triển khai quyết liệt hơn nữa để sớm có kết quả cụ thể, đáp ứng các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ đến năm 2020, về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về Phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, thực hiện cổ phần hóa trong năm 2017 các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định pháp luật.

C.T (heo Tạp chí Tài chính ngày 28-3-2017)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: