Kinh Tế

Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên: Doanh thu đạt hơn 35 tỷ đồng

Thứ Ba, 21/03/2017

2 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên xuất khẩu 216 nghìn đôi giày sang các nước Châu Âu và Mỹ; góp phần đưa doanh thu của công ty đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016; giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động với thu nhập trung bình là 5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, với thu nhập trung bình trên 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh Hoàng Long

Từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục đầu tư cải tiến máy móc; trang thiết bị nhằm cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; cải tạo các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất; đồng thời, tập trung tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường; phấn đấu đưa tổng doanh thu năm 2017 đạt 270 tỷ đồng.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: