Kinh Tế

Quý I/2017: Giải ngân vốn đầu tư cho phát triển ước đạt 1.120 tỷ đồng

Thứ Ba, 21/03/2017

Tính đến hết quý I/2017, nguồn vốn đầu tư phát triển được giao của tỉnh là hơn 6.220 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách địa phương giao đầu năm hơn 5.345 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hơn 602 tỷ đồng; phân khai nguồn tăng thu là 274 tỷ đồng...

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng vốn giải ngân quý I/2017 của tỉnh ước đạt 1.120 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch vốn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016. Nhìn chung, tình hình giải ngân vốn đầu tư phát triển trong 3 tháng đầu năm 2017 nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2016. Có được kết quả này là do UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phân bổ vốn, trong đó phân khai chi tiết hết các nguồn vốn ngay từ đầu năm.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: