Kinh Tế

Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, công trình trọng điểm

Thứ Ba, 21/03/2017

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB cho các dự án trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh (GPMB&PTQĐ) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo mặt bằng sạch, giúp chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Theo số liệu thống kê, năm 2016, Ban GPMB&PTQĐ tỉnh đã thực hiện GPMB 26 dự án, với tổng diện tích trên 700ha. Nhìn chung, công tác GPMB được triển khai khẩn trương, cơ bản đảm bảo về tiến độ, đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Được biết, năm 2017, Ban tiếp tục thực hiện GPMB 21 dự án chuyển tiếp và khởi công mới các dự án gồm: Khu liên hợp thể thao tỉnh; đường vành đai II từ Quốc lộ 2B - 2C; Viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị tại phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên)… Trong đó, đáng chú ý phải kể đến 2 dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc và KCN Tam Dương II - Khu A.

Hiện nay, công tác GPMB các hạng mục xây lắp giai đoạn 2015 - 2016 cho dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới để triển khai thi công giai đoạn 18 tháng đầu là trên 345ha, trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng lúa 239ha gồm các hạng mục: Hồ Sáu Vó và đường vận hành hồ; hạng mục bãi đổ bùn nạo vét Đồng Mong và hạng mục lưu vực C - hệ thống 3 sông Bình Xuyên. Kinh phí thực hiện GPMB dự án đã được cấp là 95,1 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước 30 tỷ đồng và ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh 65,1 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3 năm 2017, đã thực hiện chi trả trên 88 tỷ đồng gồm các hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ 11,9 tỷ đồng; bồi thường hỗ trợ cho người bị thu hồi đất 77,8 tỷ đồng; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 3,2 tỷ đồng; thẩm định phương án 127,7 tỷ đồng.

Đối với hạng mục hồ Sáu Vó, Ban đã thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản được 181,8ha/2.175 hộ; phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ được 74,1ha/874 hộ; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 24,8ha/253 hộ, đã nhận bàn giao mặt bằng 24,8ha; hạng mục đường vận hành hồ Sáu Vó và 3 sông Bình Xuyên đã thực hiện kiểm kê tài sản, đất đai được 15,3ha/247 hộ và hiện đang trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; hạng mục 3 sông Bình Xuyên đã thực hiện kiểm kê tài sản, đất đai được 21,7ha/361 hộ và hiện đang trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; hạng mục bãi đổ bùn thải Đồng Mong đã thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản được 51,9ha/590 hộ, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ được 11,2ha/150 hộ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đã nhận bàn giao mặt bằng 10,4ha/149 hộ.

Để đảm bảo tiến độ GPMB và kịp bàn giao đất sạch cho Ban Quản lý Dự án ODA - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dự án theo cam kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Ngân hàng thế giới, Ban GPMB&PTQĐ tỉnh đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đảm bảo cơ sở phê duyệt phương án và thu hồi đất; chỉ đạo Ban quản lý ODA (chủ đầu tư), Sở Xây dựng khẩn trương điều chỉnh quy hoạch bổ sung phần diện tích khó canh tác thuộc thị trấn Thanh Lãng và xã Tân Phong (Bình Xuyên) để Ban có cơ sở triển khai các nội dung công việc tiếp theo. Đồng thời, bố trí nguồn vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác định giá đất cụ thể hạng mục đường vận hành hồ Sáu Vó, 3 sông Bình Xuyên và xác định giá tài sản để Ban có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đề nghị UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND thị trấn Thanh Lãng giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các hộ dân về diện tích đất chênh lệch để Ban hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án GPMB KCN Tam Dương II - Khu A, với tổng diện tích 180ha nằm trên địa bàn 4 xã: Kim Long (Tam Dương) Hợp Châu, Tam Quan và Hồ Sơn (Tam Đảo) do Công ty TNHH Vitto -VP làm chủ đầu tư, hiện đang được Ban GPMB&PTQĐ tỉnh tích cực triển khai các biện pháp với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Dự án còn một số vướng mắc do một số hộ có đất nằm trong dự án không hợp tác, không ký biên bản kiểm kê và đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ được niêm yết công khai; một số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư; diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa GPMB do chưa có kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ... đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Ban GPMB&PTQĐ tỉnh đã đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Vitto - VP khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, sớm bố trí đất ở cho các hộ bị thu hồi đất để các hộ bàn giao mặt bằng; chuyển kinh phí để chi trả cho diện tích 19,2ha tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Tam Dương, UBND huyện Tam Đảo và các đơn vị liên quan xác định giá đất tái định cư tại các địa điểm quy hoạch khu tái định cư phục vụ GPMB KCN Tam Dương II - khu A để có cơ sở lập phương án tái định cư trình phê duyệt. UBND cấp xã thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được duyệt và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Theo báo cáo, tính đến thời điểm đầu tháng 3 năm 2017, tổng số hộ có đất thu hồi là 972 hộ; diện tích đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ 168,9 ha; diện tích đã GPMB và nhận tiền đền bù, hỗ trợ là 115,2ha; tổng số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 484 hộ; diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao cho chủ đầu tư thi công dự án là 98,3ha.

Ông Vũ Mạnh Bao, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Ban GPMB&PTQĐ tỉnh cho biết: Vướng mắc trong công tác GPMB là một trong những cản trở lớn đối với công tác đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, Ban phối hợp với các sở, ngành, huyện và các địa phương tập trung vận động tuyên truyền người dân về ý nghĩa của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trên cơ sở rà soát các chính sách thực hiện công tâm, công bằng, hài hòa lợi ích của các bên. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện tất cả các thủ tục, tập trung tối đa phương tiện, thiết bị để triển khai thi công ở các phần đã được giao mặt bằng. Trong thời gian tới, Ban GPMB&PTQĐ tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm đếm, phê duyệt phương án và hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường… đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: