Kinh Tế

Quý I/2017: Toàn tỉnh thu hút 16 dự án mới

Thứ Sáu, 17/03/2017

Quý I/2017, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh như: Tập Đoàn Asseco (Châu Âu) và Công ty Cổ phần Komtek đề tìm hiểu về các điều kiện xây dựng hệ thống điều hành và quản lý thành phố thông minh, Tập đoàn Phát triển đô thị PDSI (UAE) về đầu tư đô thị xanh và thông minh tại Vĩnh Phúc, cơ quan phát triển Việt Pháp (AFD) về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, xử lý rác thải; Đoàn công tác của Hiệp hội công thương ngành Nhựa thành phố Đài Trung (Đài Loan) tìm hiểu triển khai dự án nhà ở công nhân tại huyện Bình Xuyên…Tính đến hết tháng 3/2017, toàn tỉnh thu hút được 16 dự án mới và 9 dự án tăng vốn, trong đó: Thu hút được 9 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,6 triệu USD và 8 lượt dự án tăng vốn với số vốn 55,25 triệu USD, tính cả cấp mới và tăng vốn đạt 71,85 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 12,5% về số dự án; thu hút được 7 dự án DDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 177,44 tỷ đồng và 1 dự án tăng vốn với số vốn 470,3 tỷ đồng, tỉnh cả cấp mới và tăng vốn đạt 647,74 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,7% về số dự án.

Trong quý, có thêm 22 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 15 dự án DDI và 7 dự án FDI). Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2017 có 504 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 188 dự án FDI và 316 dự án DDI), còn lại 393 dự án đang triển khai xây dựng, san nền, bồi thường, GPMB, một số dự án mới được cấp chứng nhận đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai và tạm ngừng giãn tiến độ… Trong 3 tháng đầu năm 2017, thực hiện chấm dứt và thu hồi GCNĐKĐT, quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 33,07 triệu USD và 5 dự án có tổng vốn đầu tư 4.688,48 tỷ đồng. Các dự án ODA chuyển tiếp trên địa bàn đang tiếp tục triển khai thực hiện. Các dự án đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị triển khai gồm: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8- Vĩnh Phúc; Dự án Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên ; Dự án thu gom và xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Để thu hút đầu tư vào địa bàn, tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tiếp tục triển khai chương trình hoạt động theo Quyết định số 03-/QĐ-BCĐ ngày 15/8/2016 của Ban chỉ đạo XTĐT và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo UBND tỉnh duy trì lịch tiếp và làm việc với các doanh nghiệp vào ngày thứ 6 hàng tuần để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn của tỉnh…

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: